Hjem
HjemBilde

CarAdmin 


Fellesbiler med flere brukere stiller ofte mye større krav til administrasjon enn tradisjonelle firmabiler.

Dagens biladministrasjonsløsninger er ofte reaktive rapporter; med kostnadsfokus på leasing-, drivstoff- og andre driftskostnader.

Men hva med den daglige bilbruken? Er den enkel, trygg og kostnadseffektiv?

De daglige praktiske utfordringene til de bilansvarlige er ofte mye mer komplisert og tidkrevende, og stiller store krav til tett oppfølging og proaktivitet for å oppnå en enkel, kostnadeffektiv, trygg og trafikksikker bilbruk i bedriften.

For å møte disse utfordringene, har ETC AS utviklet det unike ressursstyringssystemet CarAdmin

CarAdmin kan kjøres helt frittstående eller integreres med andre eksisterende biladministrasjonssystemer.

Paul Olav Slettbakken
Mobil: 900 70 417
E-post:
paul@electrictimecar.com

 

 

 

Ressursstyringssystemet CarAdmin gjør hverdagen enda enklere ved hjelp av:

  • Automatisk bilfordeling 
  • Nøkkelhåndtering ved hjelp av elektroniske nøkkelskap 
  • Daglig sjekk og ettersyn av bilparken 
  • Kontinuerlig skaderapporteringer 
  • Fortløpende elektronisk kjørebok 
    mm.

Alt dette og mye mer presenteres i et enkelt oversiktsbilde, der bilansvarlig til enhver tid har full kontroll på bilparken.

Ta kontakt for demo og introduksjonstilbud! 


 


Dag L Solhaug 
Mobil: 90 10 13 44
E-post: Dag.solhaug@electrictimecar.com

  

SØK
SØKAvansert søk